Zorgnet-Icuro studiedag vrijdag 10.11.2017 Samenwerking OCMW's & VZW's

Affligem

Publiek-private samenwerking in Affligem tussen gemeente, OCMW en 6 vzw's.
Volgens privaatrechtelijke vzw, conform Titel VIII Hoofdstuk IV OCMW-decreet.

Zedelgem

Publiek-private samenwerking in Zedelgem tussen gemeente, OCMW en 2 vzw's.
Volgens privaatrechtelijke vzw, conform Titel VIII Hoofdstuk III OCMW-decreet.