d i e n s t e n

De Gendt Advocaten gaat het partnership aan met u,

in adviesverlening en in procedures.

Gezondheidsrecht

Ziekenhuisnetwerken | Ziekenhuisorganisatie | Financiering | RIZIV | DGEC | Nomenclatuur | Gezondheidszorgberoepen | Orde der artsen | Ouderenzorg | Programmatie en erkenning | Samenwerking | Aansprakelijkheid | Voorafgaande vergunning


Verenigingsrecht
Vennootschapsrecht

Oprichting | Ontbinding & vereffening | Corporate governance | Hospital governance | Vrijwilligers | Fusies en splitsingen | Stichtingen | Internationale verenigingen | Beroepsverenigingen | Aansprakelijkheid


Intellectueel eigendomsrecht

Auteursrecht | Portretrecht | Domeinnaam website | Octrooirecht | Merkenrecht | Bescherming merk | Tekeningen en modellen | Bescherming handelsnaam en vennootschapsnaamPubliekrecht

Overheidsopdrachten | Publiek-private samenwerking | Publiek-publieke samenwerking | Verzelfstandiging | Decreet Lokaal Bestuur | Onderwijsrecht | Domeingoederen | Ambtenarenrecht | Aansprakelijkheid


Fiscaal recht

Fiscale optimalisatie | BTW-recuperatie | Lokale belastingen (belastingreglementen en procedures) 
Ambtenarenrecht & arbeidsrecht

Reorganisatie | CAO 32 bis | Ontslag | Reglementen en overeenkomsten