p r o j e c t e n

Een greep uit onze ervaring

Verzelfstandiging en publiek-private samenwerking ouderenzorg in Affligem

OCMW Affligem en gemeente Affligem richten een OCMW-vereniging op met 6 private vzw's uit de ouderenzorg om samen in te staan voor de exploitatie van het woonzorgcentrum.

Reorganisatie jeugdzorg en onderwijs
in Antwerpen

Een vereniging zonder winstoogmerk wil de verschillende instellingen die zij exploiteert reorganiseren, op het vlak van interne organisatiestructuur, besluitvorming, onroerende goederen, personeel, subsidies, fiscaliteit, ...

Fusie publiek ziekenhuis en privaat ziekenhuis Roeselare

Stedelijk Ziekenhuis Roeselare en Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare-Menen fuseren tot één ziekenhuis: AZ Delta. Wij begeleidden de verzelfstandiging, de samenwerking en de ziekenhuisfusie van aan het protocolakkoord tot en met de statuten, het huishoudelijk reglement en de bijhorende reglementen en contracten.

Een firma betwist de overheidsopdrachtenprocedure voor de automatisering medicatiebedeling
van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

De Gendt Advocaten heeft de procedure voor de Raad van State gevoerd namens het ziekenhuis.

Raad van bestuur
Jessa Ziekenhuis Hasselt
& Familiehulp Brussel

De medische raad van het Jessa Ziekenhuis
heeft Tom De Gendt afgevaardigd als bestuurder van
het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Daarnaast is Tom ook bestuurder van Familiehulp vzw.

Diensthoofd van een ziekenhuisdienst  wordt door de DGEC vervolgd wegens vermeende foutieve toepassing van de RIZIV-nomenclatuur

De Gendt Advocaten heeft het diensthoofd verdedigd tijdens de procedure voor de kamer van eerste aanleg en de kamer van beroep.

Screening associatie van artsen

Naar aanleiding van de start van een nieuwe arts in hun associatie, formuleert De Gendt Advocaten enkele suggesties voor de overeenkomst die de collega-artsen hadden opgesteld.

Afzetting om dringende reden ziekenhuisarts

De Gendt Advocaten maakte het stappenplan, begeleidde de vergaderingen en hoorzittingen, stelde de ontwerp-teksten op (notulen, brieven, e-mails, persbericht) om het ziekenhuis te ondersteunen bij het einde van de samenwerking met de ziekenhuisarts.

Beroepscommissie voor Tuchtzaken
van de Vlaamse overheid

Tom De Gendt is benoemd door de Vlaamse overheid als plaatsvervangend assessor-deskundige in de Beroepscommissie voor Tuchtzaken, die optreedt als beroepsinstantie voor alle tuchtbeslissingen van gemeenten, provincies en OCMW's. 

Universiteit Hasselt
& KU Leuven

Tom geeft les aan de KU Leuven aan studenten rechten en aan de Universiteit Hasselt aan studenten rechten, studenten geneeskunde, studenten architectuur en
studenten biomedische wetenschappen.

Onderwijs

(Het Laatste Nieuws, woensdag 22 februari 2017)

KB nr 78

Ouderenzorg

Verzelfstandiging &
Publiek-publieke samenwerking

Verzelfstandiging &
Publiek-private samenwerking