De Gendt Advocaten bouwt aan tweede kantoor

#goodvibes
Hoe moet je tijdens de corona-maatregelen correct vergaderen in een vzw?

Via de link hiernaast >>>
vindt u duidelijke instructies voor de
algemene vergadering & bestuursorgaan


Globaal overzicht van alle corona steunmaatregelen


Handig overzicht
van alle corona
steunmaatregelen voor vzw's


"Samenwerkingen tussen woonzorgcentra:
ziekenhuizen zetten de marsrichting."

De Standaard, 26.03.2020


Parlementaire vraag over btw op esthetische chirurgie

Steven Matheï stelt een parlementaire vraag aan minister Alexander De Croo over de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2019 over de btw op esthetische chirurgie.


Als uw collega-ziekenhuis uw voorkeur voor een ander locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk maar matig kan waarderen ...

Waals ziekenhuis aanvaardt niet dat collega-ziekenhuis voor ànder locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk kiest en betwist deze keuze voor de Raad van State.

De Raad van State ziet geen reden om de beslissing bij hoogdringendheid te schorsen. Later zal de Raad van State zich uitspreken of de beslissing al dan niet wordt vernietigd.

Hieronder vindt u een link naar het arrest waarin de Raad van State het verzoek tot schorsing afwijst (omwille van gebrek aan hoogdringendheid).


Wetboek vennootschappen en verenigingen
in uw organisatie: u zorgt voor de koffie, wij voor de uitleg ...

Wij komen graag inhouse bij uw organisatie het nieuwe wetboek toelichten & uitleggen. To-the-point voor de dagelijkse praktijk in non-profit sector, ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, jeugdzorg, ... met schema's en stappenplannen.

Wil u een inhouse info-sessie aanvragen? Bezorg ons uw naam en e-mail-adres en wij nemen contact met u op.


Eerste gratis juridsche vzw-chatbot

Op de eerste gratis juridische vzw-chatbot vindt u snel een online antwoord op uw vzw-vragen. 

Onze virtuele medewerker "Vincent" helpt verder.


Grondwettelijk hof over lekenrechters bij RIZIV

Lekenrechters van de verzekeringsinstellingen en van de beroepsorganisaties mogen zetelen in kamer van eerste aanleg (met stemrecht) en kamer van beroep (met adviesrecht). Geen schending art. 10-11 GW en art. 6 EVRM (onafhankelijke en onpartijdige rechter).

Hieronder vindt u het arrest

van het Grondwettelijk Hof
van 30 november 2017


Zorgnet-Icuro

Studiedag VZW-wetgeving: what's new?

Schema "situering nieuwe wetgevingen"

Zorgnet-Icuro

Studiedag samenwerking OCMW's en VZW's in de ouderenzorg

Reportages + fiches PPS-constructies Affligem en Zedelgem


Affligem WZC Van Lierde
Publiek-private samenwerking


Zedelgem WZC Klaverveld
Publiek-private samenwerking

Grondwettelijk Hof 

"Wet Medische Ongevallen 31 maart 2010 discrimineert niet"

Hiernaast vindt u het arrest
van het Grondwettelijk Hof
van 30 november 2017
>>>


ouderenzorg

#profit  #non-profit #OCMW #verzelfstandiging #samenwerking


#ziekenhuisnetwerken_on_the_road

Wij komen graag bij u in het ziekenhuis een toelichting geven over ziekenhuisnetwerken.

>>> Als u onderstaand contactformulier invult, nemen wij contact met u op om een datum af te spreken.


Psychotherapeuten met bestaande praktijk moeten overgangsperiode krijgen voor nieuwe beroepsvoorwaarden

Het Grondwettelijk Hof vindt dat nieuwe beroepsvoorwaarden voor psychotherapeuten slechts kunnen gelden voor bestaande psychotherapeuten, nadat in een overgangsperiode is voorzien.

Aangezien de huidige wetgeving geen overgangsperiode bevat, heeft het Grondwettelijk Hof deze vernietigd.

>>> De tekst van het arrest van het Grondwettelijk Hof van donderdag 16 maart 2017 kunt u downloaden via onderstaande link.


Aanbevelingen voor betere patiëntveiligheid in ziekenhuizen

De Universiteit Hasselt stelt een white paper op, waarin acht aanbevelingen worden geformuleerd voor een nog betere patiëntveiligheid in ziekenhuizen.

>>> U kan de tekst van de white paper downloaden via onderstaande link.


RIZIV-verhoor vanaf nu met bijstand van advocaat

Enkele weken geleden is de wet gewijzigd over bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

Zorgverleners en verzorgingsinstellingen hebben nu het recht om vergezeld te zijn van hun advocaat tijdens het RIZIV-verhoor door een sociaal inspecteur.


BTW-circulaire over kostendelende verenigingen

Wij stelden voor u een schema op dat duidelijk maakt of deze BTW-circulaire van toepassing is op uw artsenassociatie (en zo ja, wat uw "to do's" zijn). 

>>> Klik op de knop "btw-circulaire kostendelende verenigingen" om het schema te downloaden.


www.vereniginginfo.be

Samen met Vereniginginfo.be helpen wij u om het bestuur van uw vereniging eenvoudiger te maken.

>>> Klik op de knop
"GO TO >>> www.vereniginginfo.be"
om naar de vernieuwde website
van Vereniginginfo.be te gaan

Gent, 1 april 2017, info-sessie vzw & geld voor Vlamo


ziekenhuisnetwerken


patiëntenplichten

De tekst van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk dat in de Artsenkrant van
4 november 2016 besproken werd vindt u hieronder. >>> Klik op de knop "vonnis patiëntenplichten".


homeopathie

>>> De teksten van beide Raad van State-arresten over kb 26.03.2014 homeopathie vindt u hier en hier.

>>> Hier vindt u het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) van 2011 over homeopathie.

De Gendt Advocaten stond in voor het juridisch deel van dit KCE-onderzoeksrapport.


KB nr 78

onderwijs


wordt